ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ตาราง ปปช.07 และ รายละเอียดแนบท้ายโครงการโรงเรียนต้นแบบ “ลายมืองามตามแบบไทย” ของโรงเรียนบ้านปาหนัน[กลุ่มการเงิน]
 ตาราง ปปช.07 และ รายละเอียดแนบท้ายโครงการโรงเรียนต้นแบบ “ลายมืองามตามแบบไทย” ของโรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยื...[กลุ่มการเงิน]
 ตาราง ปปช.07 และ รายละเอียดแนบท้ายโครงการโรงเรียนต้นแบบ “ลายมืองามตามแบบไทย” ของโรงเรียนบ้านบาตูมิตร...[กลุ่มการเงิน]
 ตาราง ปปช.07 และ รายละเอียดแนบท้ายโครงการโรงเรียนต้นแบบ “ลายมืองามตามแบบไทย” ของโรงเรียนบ้านคลอแระ[กลุ่มการเงิน]
 ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเสาทาวเวอร์วิทยุสื่อสาร[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลติดตั้งบนเวทีการจัดงานมหกรรมวิชาการ มะนารอ 60[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารงานมหกรรมวิชาการ มะนารอ 60[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมวิชาการ มะนารอ 60[จัดซื้อจัดจ้าง]
 แจ้งโอนเงินครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือนสิงหาคม 2560[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งแก้ไขการเบิกค่าตอบแทนโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน[กลุ่มการเงิน]
 แจ้งโอนค่าตอบแทนใช้สอย[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ กข 7959[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายเกียรติยศประกวดห้องเรียน[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุมะนารอ 60[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเยียวยา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ห์[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 แจ้งแก้ไขการเบิกเงินค่าตอบแทนโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน[กลุ่มการเงิน]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 page 96 / 98