ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ดพิธีมอบเงินรวมน้ำใจสู่อุทกภัยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเข...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กค 604 นราธิวาส โดยวิธีเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวั...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขัดโคมไฟหน้าพร้อมฟิล์มรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กค 2179 นราธิว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน นข 919 นราธิวาส โดยวิธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ , ส้วมด้านข้างอาคารละหมาด ,...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) โดยว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (การจัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนธันวาคม 2563[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานและวัสดุคงคลัง โดยวิธีเฉพา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดกระจกสำหรับโต๊ะสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกชาดำติดตายอาคารร่วมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับโครงการสร้างการรับรู้สื่อสาร การประชาสัมพั...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 39 / 97