ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ชื่อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานรา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างเหมาาบริการซ่อมเปลี่ยนพรมปูพื้นรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กค 2149 ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2566[งบทดลอง]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2566[รายงานผลการเบิกจ่าย]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาการอบร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ แล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และสลับยางรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน นข ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศบ้านพักของทางราชการ โดยวิธีเฉ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนผ้าเบรกและเจียจานเบรกล้อหน้ารถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโรงเรียนปกติแล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และสลับยาง รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 12 / 97