ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ฝากระโปรงหน้ารถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กค 2179 นราธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List จำนวน 46 รายการ (งานเกษตร,คิดวิเคราะห์,ห้อ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ประ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนการสอน สื่อ 60 พรรษาฯ การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโ...[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดดอกไม้สำหรับการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 โด...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารรายงานผลโครงการ สำหรับการจัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกรอบรูป สำหรับใช้เป็นวัสดุในการจัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดลูกหมากล้อ รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กข 9409 นราธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น รถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบีย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น รถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบีย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอะคริลิคสำหรับติดตั้งหน้าห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และการต้อนรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนตุลาคม 2563[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางผู้บริหาร (ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๑ และ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 40 / 97