ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมิน และราย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อม...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 โครงการฝึกอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่ง...[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กลุ่มบริหารงานบุคคล)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาประกวดแข่งขัน ประจำปี 2562[กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์อบรมการจัดทำวงเมโลเดียน และวงโยธวาทิต[กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship 2019[กลุ่มอำนวยการ]
 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2562[งบทดลอง]
 โครงการเพิ่มศักยภาพครูตามมาตรฐานตำแหน่งเพื่อพัฒนาการสอนและเพิ่มวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 4 [กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่11 ปี 2562[กลุ่มอำนวยการ]
  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 Thailand English Online Cont...[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบียน กข 9409 นราธิวาส [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 3 [กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเทคนิคการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยแก่ผู้สอนภาษาไทยที่ไม่ตร...[กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมไมโลฟุตซอล 2019 Road to Barcelona[กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสม...[กลุ่มอำนวยการ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 61 / 97