ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อโครงการสนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเป็นอะไหล่ในการซ่อมเปลี่ยนอัพเกรดปรับปรุงระ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลคัดเลือกตัวแทนเจ้าหนูห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปแข่งขันฟุตบอลนานาชาติ ROA...[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สินค้าคงคลัง) ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารโครงการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (N...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 เรียกรายงานตัวพนักงานราชการ[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารโครงการการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์เอกสารโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O NET ปีการศึ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนแกนนำ 1...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะและอะไหล่อื่น รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะและอะไหล่อื่น หมายเลขทะเบียน กค 2179 ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐ...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 56 / 97