ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดลูกหมากปีกนกรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กค ๒๑๗๙...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2566[รายงานผลการเบิกจ่าย]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ ๖๕ พรรษา สำหรับนักเรีย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดพานดอกไม้และตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการพิธีรับพระราชทานเครื่...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงคลัง) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงสำหรับโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กค 21...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2566[งบทดลอง]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำป...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับดำเนินโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2566[รายงานผลการเบิกจ่าย]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกริ่งประตูไร้สายสำหรับติดตั้งประจำหน้าห้องผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลา และมาลัยข้อพระกรพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนท่อยางคอหม้อน้ำ และเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รถยน...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 4 / 97