ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV (2) ประจำปีงบประมาณ 2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญเข้าฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนครูเข้าร่วมการอบรม [กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ [กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2562 [กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [กลุ่มอำนวยการ]
 ขอเชิญเข้าฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม [กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย[กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์ขอมอบทุนการศึกษาให้ในนามจังหวัดนราธิวาส อำเภอละ 1 ทุนการศึกษา[กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย[กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.เมย.62)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางผู้บริหารสำนักงาน (ตำแหน่งผู้อำนวยการ)[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ ทะเบียน กค 604 นราธิวาส [จัดซื้อจัดจ้าง]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562 [กลุ่มอำนวยการ]
 งบทดลองเดือนเมษายน 2562[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 256...[กลุ่มอำนวยการ]
 ส่งผลงานเพื่อประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver [กลุ่มอำนวยการ]
 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งประเภทวิชา...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 63 / 97