ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกรูปเรือกอและสำเร็จรูปพร้อมกรอบสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพในการป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สั...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รถยนต์ส่...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบเบรก พวงมาลัย และอะไหล่อื่นที่เกี่ยวข้องพร้อม...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราช...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการทุนภูมิทายาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การศึกษาเพื่อการพัฒนาที...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่นที่เกี่ยวข้องรถยนต์ส่วนกลา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และสลับยางรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กค 606 ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบและการทดสอบ ภาค ก คว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรีย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ OKI รุ่น MB472 กลุ่มส่งเสริมการ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ดโครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2566[งบทดลอง]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2566[รายงานผลการเบิกจ่าย]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟหน้าและไฟหรี่ด้านหน้ารถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลข...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข 7929 นราธิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 9 / 97