ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพระฉายาลักษณ์ และป้ายไวนิลเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2563[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้อ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับจัดประชุมอบรมผู้บริหารโรงเรียนหรือครูผู้รับผิดชอ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโทรทัศน์ (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ โ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบียน นข 919 นราธิวาส โดยวิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพระฉายาลักษณ์ และป้ายไวนิลเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระช...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2563[จัดซื้อจัดจ้าง]
 เงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดถอนคืนตามเงื่อนไขในสัญญา[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์พร้อมเข้าเล่มหนังสือรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจ...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 45 / 97