ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน นข 1237 นราธิวาส 6กค61[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน นข 919 นราธิวาส 6กค61[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2561[งบทดลอง]
 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดเครื่องเสียงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 28มิย.61[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน กข 9409 นราธิวาส 28มิย.61[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง สพฐ.[จัดซื้อจัดจ้าง]
 เชิญเข้าอบรมสัมมนา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค 2179 นราธิวาส [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย 26มิย.61[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญเสนอชื่อครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 เอกสารแนบใช้ในวันประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)[กลุ่มการเงิน]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กง 8210 นราธิวาส 20มิย.61[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการทักษะภาษาไทยฯ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค 2179 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา จ้างซ่อมแซมประตูกระจกห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 81 / 97