ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 โครงการการดำเน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ความเร็ว 1000 Mbps โครงก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการส...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ความเร็ว 1000 Mbps โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และสลับยาง รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กค 604...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการล้างทำความสะอาดตู้แอร์ และซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องรถยนต์ส่...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนธันวาคม 2565[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และสลับยาง รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน นข 182...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดลูกหมากแร็คพวงมาลัย ตั้งศูนย์ล้อ และอื่น ๆ ที่เกี่ยว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2565[รายงานผลการเบิกจ่าย]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และอะไหล่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รถยนต์ส่วนกลา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูอลูมิเนียมบานสวิงห้องประชุมบานบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง การเสนอชื่อเพื่อสรรหาและคัดเลือกอนุก...[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง การเสนอชื่อเพื่อสรรหาและคัดเลือกอนุก...[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รถยนต์คันหมายเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกิจกรรมแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเช้าเป็นกรณีพ...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 16 / 97