ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) ปีการศ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านตอหลัง โดยวิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ โด...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านนาโอน โดยวิธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านบือแนนากอ โด...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านโคกตีเต โดยว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้เป็นวัตถุประกอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้แก่...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมประกันคุณภาพทั้งภายนอกและภายใน ให้แก่นักเรียนบ้านบ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสืบสานวันสำคัญ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนมกราคม 2567[งบทดลอง]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2567[รายงานผลการเบิกจ่าย]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้แก่โรงเรียนบ้านโคกตีเต โดยวิธีเฉพาะเจ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมวันสำคัญในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ โดยว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำโครงการจัดหาสื่อและวัสดุวิชาการ โครงการพัฒนางานการเงิน พั...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงคลัง) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ วัสดุและอุปกรณ์ประจำรถที่เกี่ยวข้อง กับการใช...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (โรงเรียนวัด...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 3 / 97