ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายทำเนียบผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนเมษายน 2565[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สินค้าคงคลัง) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดทำเกียรติบัตรโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทัก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสำหรับโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดเบรก รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กข 9409 นราธิวาส ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม โต๊ะเก้าอี้นร. เครื่องมัลติมีเดีย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Brother MFC-J2330 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา แก่ประชากรวัยเร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกรอบ และขาตั้ง โ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพานดอกไม้และตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ ไข้ปัญหาสถานศ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2565[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศบ้านพักราชการ บ้านเลขที่ ๓๖ โดยวิธีเฉพ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ร่าง ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาฯ การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม โต๊ะเก้าอี้ นร. เค...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 page 27 / 98