ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารวัสดุโครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางที่อยู่สำนักงาน สำหรับกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โดยวิธีเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่นตามระยะ ๑๕๐๐๐๐ กิโลเมตร รถยนต์ห...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่นตามระยะ ๔๐๐๐๐ กิโลเมตร รถยนต์หม...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2564[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชน(บุคคล) เพื่อปฏิบัติงานด้านลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน อาคารโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ 312 ของโรงเรียนบ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I NET) ปีการ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0005-59-016 โดยว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างเพื่อรื้อถอน ของโรงเรียนชุมชนบ้านซากอ โดยวิธีเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สีเหลืองสำหรับประดับหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้า...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1ก โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและอื่น ๆ สำหรับดูแลสุขลักษณะและเพื่อให้เกิดประสิทธิภ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนิน...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 37 / 97