ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกรอบ และขาตั้ง โ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพานดอกไม้และตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ ไข้ปัญหาสถานศ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2565[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศบ้านพักราชการ บ้านเลขที่ ๓๖ โดยวิธีเฉพ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ร่าง ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาฯ การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม โต๊ะเก้าอี้ นร. เค...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคั...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ดสัญลักษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนมีนาคม 2565[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ,...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบียน กข 7929 นร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่มีผลการ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกหน้าต่างบานเลื่อน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยว...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รถยน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธิวาส ประจำปีง...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กข 940...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 26 / 97