ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการสอนแก่สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนวิชาสามัญควบคู่ศาสนา(โปสเตอร์ ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการสอนแก่สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนวิชาสามัญควบคู่ศาสนา(หนังสือเร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564[งบทดลอง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน นข 919 นราธิวาส โดยวิธ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมรถยนต์สำนักงานคันหมายเลขทะเบียน กค ๖๐๔ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานเลขานุการ กลุ่มอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนเมษายน 2564[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัลสำหรับโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน นข 1237 นราธิวาส โดยวิธีเฉ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงานกลุ่มนโยบายและแผน และหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดปัดน้ำฝน รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน นข 1237 นราธิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 35 / 97