ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 งบทดลองเดือนสิงหาคม 2565[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงสำหรับโครงการมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโลโก้สัญลักษณ์งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเวทีกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการลดขยะ สร้างวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ดโครงการลดขยะ สร้างวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โด...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother รุ่น MFC-T920DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สินค้าคงคลัง) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน หอประชุมเฉลิมพระเกี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลโครงการประเมินความสามารด้านการอ่านของผู้เรียน RT ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเท...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบการแข่งขันมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ โครงการมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนวัสดุเก้าอี้โซฟา หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 22 / 97