ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตไแหน่ง/ย้ายข้าราช...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงานกลุ่มส่งเสริมการจัดกา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2565[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินการสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติหน้...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2565[งบทดลอง]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2565[รายงานผลการเบิกจ่าย]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม , โต๊ะเก้าอี้ นร. , เครื่องมัลติมีเดียโปร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับจังหวัดนราธิวาส...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 จัดซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับจังหวัดนราธิวาส โดยวิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารไม่ประจำทางแบบ VIP ปรับอากาศ สำหรับโครงการเสริม...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะครบกำหนด และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (การจัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถี...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 page 25 / 98