ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ และการทดสอบ ภาค ก ค...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2566[รายงานผลการเบิกจ่าย]
 งบทดลองเดือนสิงหาคม 2566[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนพรหมปูพื้นรถยนต์ รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข 792...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ OKI รุ่น MB472 กลุ่มบริหารงานก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโรงเรียนปกติ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำช่อดอกไม้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจั...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการเสริมสร้างความเข้ามแข้งงานแนะแนวสู่การศึกษาต่อและกา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อส่งเสริมทักษะภาษา สำหรับศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับหมู่...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองส...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐา...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชาย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ร่าง ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาฯ การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโรง...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุคงคลัง) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนัก...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 8 / 97