ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางแบบปรับอากาศสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา "ป...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่อื่น รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน ก...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2562[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย ปี พ.ศ. 2562[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด กรณีจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดเก็บเอกสารทาง...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับจัดเก็บเอกสารทางการเงิน บัญชี และพัสดุ [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการจดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติของจังหวัดน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดป้ายไวนิลสำหรับโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติของจัง...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดเก็บเอกสารทางการเงินบัญชี และพัสดุ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน คันหมายเลขทะเบียน กค 604 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติกา...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถม...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน น 9805 นราธิวาส [จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 page 60 / 97