ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List จำนวน 46 รายการ[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนกันยายน 2563[งบทดลอง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สินค้าคงคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์ส่ายพัดลมติดฝาผนังกลุ่มอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน ห้องประชุมดาวเรือง และห้องประชุมบานบุรี ประจำปีง...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสำนักงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับจัดทำม่านห้องซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ในสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โดย...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสานักงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถยนต์และเครื่องตัดหญ้า ของทางราช...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ในสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศฯ รุ่น High SEER Inverter ขนาด 18,000 บีทียู[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ วัสดุ และอุปกรณ์เครื่องวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List จำนวน 46 รายการ (งานเกษตร,คิดวิเคร...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟ...[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 page 43 / 98