ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[บ้านลูโบ๊ะบาตู]
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกครูผู้สอนอิสลามศึกษา[เมืองนราธิวาส]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูผู้สอนอิสลามศึกษา[เมืองนราธิวาส]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรหร...[เมืองนราธิวาส]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วมาตณฐานแบบทึก(ฐานตอกเสาเข็ม)โด...[บ้านกาโดะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง โดยว...[เมืองนราธิวาส]
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ (งานก่อสร้างอาคารแบบ ...[บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017[บ้านกะลูแป]
 ประกาศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ...[บ้านมะนังกาหยี]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ (งานก่อสร้างอาคาร...[บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประ...[บ้านบูเกะกอตอ]
 ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารแบบ สปช.205/26[บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566[บ้านตายา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประ...[บ้านหัวเขา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประ...[บ้านหัวเขา]
 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖[บ้านโคกสยา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ...[บ้านบลูกาสนอ]
 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการจ้าง...[เมืองนราธิวาส]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ...[บ้านฮูแตทูวอ]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566[บ้านบูเกะบากง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 page 1 / 32